SAS File

? Cách mở file .SAS? Những phần mềm mở file .SAS và sửa file lỗi. Convert N/A SAS file sang định dạng khác.

.SAS File Extension

   
File name SAS File
File Type SAS Program File
Nhà phát triển SAS Institute
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .SAS là file gì?

SAS là Developer Files - SAS Program File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SAS Institute.

Chương trình được viết cho SAS (Phần mềm phân tích thống kê), một nhóm các ứng dụng được phát triển cho dữ liệu mô hình hóa và phân tích; chứa SAS mã chương trình được lưu trong định dạng văn bản ASCII chuẩn; sử dụng để thực hiện các quy trình hoặc công việc trong chương trình SAS.

What is a SAS file?

Program written for SAS (Statistical Analysis Software), a group of applications developed for data modeling and analysis; contains SAS program code saved in standard ASCII text format; used for executing processes or jobs within SAS programs.

Cách mở .SAS file

Để mở file .SAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAS do người dùng đóng góp.

  • MyEditor Application
  • SAS Enterprise Guide
  • SAS Enterprise Guide
  • Wings xp
  • Stuffit Expander
  • DRAWEditor
  • DRAWEditor

Chuyển đổi file .SAS

File .SAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *