SASBX File

? Cách mở file .SASBX? Những phần mềm mở file .SASBX và sửa file lỗi. Convert N/A SASBX file sang định dạng khác.

.SASBX File Extension

   
File name SASBX File
File Type Space Agency Sandbox File
Nhà phát triển Nooleus
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .SASBX là file gì?

SASBX là Game Files - Space Agency Sandbox File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nooleus.

tập tin Một SASBX là một tiết kiệm trò chơi tập tin được tạo ra bởi Cơ quan Vũ trụ, một trò chơi không gian dành cho Android và iOS. Nó chứa thông tin về một trò chơi trong chế độ Sandbox, trong đó bao gồm các trạm được xây dựng không gian, hành trình hoàn thành, và tên lửa phóng.

What is a SASBX file?

A SASBX file is a save game file created by Space Agency, a space game for Android and iOS. It contains information about a game in Sandbox mode, which includes built space stations, completed journeys, and launched rockets.

Cách mở .SASBX file

Để mở file .SASBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SASBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SASBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SASBX do người dùng đóng góp.

  • Nooleus Space Agency

Chuyển đổi file .SASBX

File .SASBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *