SAVE File

? Cách mở file .SAVE? Những phần mềm mở file .SAVE và sửa file lỗi. Convert N/A SAVE file sang định dạng khác.

.SAVE File Extension

   
File name SAVE File
File Type 1Nano Temporary Save File
Nhà phát triển Nano
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (29 Bình chọn)

File .SAVE là file gì?

SAVE là Text Files - 1Nano Temporary Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nano.

tập tin tạm thời được lưu bởi soạn thảo văn bản của Unix nano; tạo ra nếu chương trình nhận được SIGHUP hoặc SIGTERM tin nhắn hoặc chạy ra khỏi bộ nhớ; được lưu trong thư mục hiện hành với tên tập tin hiện tại, tiếp theo là "lệnh .save;" nếu tập tin đã chưa được lưu, nó được lưu dưới dạng "nano.save" theo mặc định.

What is a SAVE file?

Temporary file saved by the Unix nano text editor; generated if the program receives a SIGHUP or SIGTERM message or runs out of memory; saved in the current directory with the current filename, followed by ".save;" if the file has not been saved yet, it is saved as "nano.save" by default.

Cách mở .SAVE file

Để mở file .SAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAVE do người dùng đóng góp.

  • GNU Nano
  • GSview
  • GSview
  • EditPlus

Chuyển đổi file .SAVE

File .SAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *