SAVEDSEARCH File

? Cách mở file .SAVEDSEARCH? Những phần mềm mở file .SAVEDSEARCH và sửa file lỗi. Convert N/A SAVEDSEARCH file sang định dạng khác.

.SAVEDSEARCH File Extension

   
File name SAVEDSEARCH File
File Type Spotlight Saved Search
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .SAVEDSEARCH là file gì?

SAVEDSEARCH là System Files - Spotlight Saved Search, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tìm kiếm đã lưu sử dụng chương trình Spotlight của Apple, bao gồm với Mac OS X 10.4 và mới hơn; lưu lại dưới dạng một "Smart Folder," mà tự động cập nhật dựa trên các thông số tìm kiếm đã lưu với các thư mục.

What is a SAVEDSEARCH file?

Search saved using Apple's Spotlight program, included with Mac OS X 10.4 and later; saved as a "Smart Folder," which dynamically updates based on the search parameters saved with the folder.

Cách mở .SAVEDSEARCH file

Để mở file .SAVEDSEARCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAVEDSEARCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAVEDSEARCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAVEDSEARCH do người dùng đóng góp.

  • Apple Finder

Chuyển đổi file .SAVEDSEARCH

File .SAVEDSEARCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *