SB File

? Cách mở file .SB? Những phần mềm mở file .SB và sửa file lỗi. Convert Binary SB file sang định dạng khác.

.SB File Extension

   
File name SB File
File Type 1Scratch Project File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (360 Bình chọn)

File .SB là file gì?

SB là Developer Files - 1Scratch Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MIT.

tập tin một SB là một dự án tạo ra bởi Scratch, một nền tảng phát triển ứng dụng tạo tại MIT (Viện Công nghệ Massachusetts). Nó chứa tất cả các thông tin dự án bao gồm bất kỳ phương tiện truyền thông nhập khẩu như sprites, âm thanh và hình ảnh. file SB được thay thế bằng .SB2 tác phẩm, mà sẽ được lưu trong định dạng Scratch 2.0.

What is a SB file?

An SB file is a project created by Scratch, an application development platform created at MIT (the Massachusetts Institute of Technology). It contains all the project information including any imported media such as sprites, sounds, and images. SB files were replaced by .SB2 files, which are saved in the Scratch 2.0 format.

Cách mở .SB file

Để mở file .SB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SB do người dùng đóng góp.

  • Scratch Mobile
  • Scratch 1.4
  • Scratch 1.4
  • Panther
  • Snap!
  • MIT Scratch
  • MIT Scratch

Chuyển đổi file .SB

File .SB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *