SBK File

? Cách mở file .SBK? Những phần mềm mở file .SBK và sửa file lỗi. Convert N/A SBK file sang định dạng khác.

.SBK File Extension

   
File name SBK File
File Type 1SWiSH Project Backup File
Nhà phát triển SWiSHzone.com
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (16 Bình chọn)

File .SBK là file gì?

SBK là Video Files - 1SWiSH Project Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SWiSHzone.com.

Sao lưu của một (.SWI) tập tin dự án SWiSH, một tùy chỉnh định dạng hình ảnh động Flash; tạo ra tự động bởi chương trình authoring SWiSH trong trường hợp hồ sơ dự án gốc bị mất hoặc bị hỏng.

What is a SBK file?

Backup of a SWiSH Project (.SWI) file, a custom Flash animation format; created automatically by the SWiSH authoring program in case the original project file is lost or corrupted.

Cách mở .SBK file

Để mở file .SBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBK do người dùng đóng góp.

  • SWiSHzone.com SWiSH Max
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory
  • Parallels Tools Center
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • SWiSH Max
  • SWiSH Max

Chuyển đổi file .SBK

File .SBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *