SBM File

? Cách mở file .SBM? Những phần mềm mở file .SBM và sửa file lỗi. Convert Zip SBM file sang định dạng khác.

.SBM File Extension

   
File name SBM File
File Type Space Engineers Mod File
Nhà phát triển Keen Software House
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SBM là file gì?

SBM là Game Files - Space Engineers Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Keen Software House.

Hồ SBM là một file mod sử dụng bởi Space kỹ sư, một trò chơi sandbox sử dụng để kỹ sư và xây dựng tàu vũ trụ để khám phá và tồn tại không gian và các hành tinh. Đây là một kho lưu trữ có chứa nhiều file để sửa đổi lối chơi, chẳng hạn như một buồng lái máy bay chiến đấu tùy chỉnh, chữ trên một con tàu vũ trụ, tăng khả năng tốc độ, vũ khí, xe cộ, những dấu hiệu trong một con tàu vũ trụ, và một lệnh sửa đổi giao diện điều khiển. file SBM được nén với Zip nén.

What is a SBM file?

An SBM file is a mod file used by Space Engineers, a sandbox game used to engineer and construct spaceships to explore and survive space and planets. It is an archive that contains multiple files for modifying gameplay, such as a custom fighter cockpit, letters on a spaceship, increased speed capabilities, weapons, vehicles, signs in a spaceship, and a modified command console. SBM files are compressed with Zip compression.

Cách mở .SBM file

Để mở file .SBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBM do người dùng đóng góp.

  • Keen Software House Space Engineers
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Sage Accounts Production Advanced Format Editor
  • Scrapbook MAX! Trial
  • Scrapbook MAX
  • sakura editor
  • sakura editor

Chuyển đổi file .SBM

File .SBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *