SBV File

? Cách mở file .SBV? Những phần mềm mở file .SBV và sửa file lỗi. Convert Text SBV file sang định dạng khác.

.SBV File Extension

   
File name SBV File
File Type 1YouTube Captions File
Nhà phát triển Google
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (41 Bình chọn)

File .SBV là file gì?

SBV là Settings Files - 1YouTube Captions File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Tập tin được sử dụng bởi video YouTube để phụ đề hiển thị hoặc chú thích khép kín; chứa một hoặc nhiều chú thích trong một định dạng văn bản đơn giản; quy định cụ thể một ID, bắt đầu và thời gian kết thúc (sử dụng một H: Định dạng SS.000: MM), và văn bản cho mỗi phụ đề.

What is a SBV file?

File used by YouTube videos to display subtitles or closed captions; contains one or more captions in a plain text format; specifies an ID, start and end time (using an H:MM:SS.000 format), and text for each caption.

Cách mở .SBV file

Để mở file .SBV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBV do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • ScriptBrowserK Version
  • GOM Player Plus
  • GOM Player Plus

Chuyển đổi file .SBV

File .SBV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *