SBW File

? Cách mở file .SBW? Những phần mềm mở file .SBW và sửa file lỗi. Convert Binary SBW file sang định dạng khác.

.SBW File Extension

   
File name SBW File
File Type US Treasury Savings Bonds Wizard File
Nhà phát triển US Treasury
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .SBW là file gì?

SBW là Data Files - US Treasury Savings Bonds Wizard File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi US Treasury.

tập tin dữ liệu tài chính tạo ra bởi tiết kiệm Bond Wizard, một chương trình dùng để quản lý trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ; chứa một tập hợp các hồ sơ tài chính, mỗi trong số đó bao gồm ngày mua, mệnh giá, lãi suất, số serial, năng suất và giá trị dự kiến; sử dụng để theo dõi và tính toán các khoản đầu tư cá nhân.

What is a SBW file?

Financial data file created by Savings Bond Wizard, a program used to manage United States savings bonds; contains a collection of financial records, each of which include the purchase date, denomination, interest, serial number, yield, and projected values; used for tracking and calculating personal investments.

Cách mở .SBW file

Để mở file .SBW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBW do người dùng đóng góp.

  • GBonds
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • SuperBeam
  • TheSpringBox
  • TheSpringBox

Chuyển đổi file .SBW

File .SBW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *