SBX File

? Cách mở file .SBX? Những phần mềm mở file .SBX và sửa file lỗi. Convert Binary SBX file sang định dạng khác.

.SBX File Extension

   
File name SBX File
File Type 1GLBasic Shoebox File
Nhà phát triển Dream Design Entertainment
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (13 Bình chọn)

File .SBX là file gì?

SBX là Compressed Files - 1GLBasic Shoebox File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dream Design Entertainment.

tài liệu nén tạo ra bởi hộp giày, một công cụ có trong bộ công cụ phát triển phần mềm GLBasic; có thể lưu trữ tài nguyên ứng dụng như đồ họa, video, âm nhạc, hoặc các tập tin dữ liệu; có thể được giải nén bằng việc áp dụng trong thời gian chạy để giải nén tập tin cụ thể.

What is a SBX file?

Compressed archive created by Shoebox, a tool included with the GLBasic software development toolkit; can store application resources such as graphics, video, music, or data files; can be decompressed by the application at runtime to extract specific files.

Cách mở .SBX file

Để mở file .SBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBX do người dùng đóng góp.

  • SiSoftware Sandra Lite
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • SiSoftware Sandra Professional Business
  • SiSoftware Sandra Lite 2011.SP1x
  • SiSoftware Sandra Business
  • SiSoftware Sandra Business

Chuyển đổi file .SBX

File .SBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *