SC File

? Cách mở file .SC? Những phần mềm mở file .SC và sửa file lỗi. Convert N/A SC file sang định dạng khác.

.SC File Extension

   
File name SC File
File Type 1SuperCollider Source Code File
Nhà phát triển SuperCollider
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (24 Bình chọn)

File .SC là file gì?

SC là Developer Files - 1SuperCollider Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SuperCollider.

mã nguồn được viết bởi Siêu dẫn, một chương trình tổng hợp âm thanh cho Unix và Mac OS X; sử dụng một ngôn ngữ hướng đối tượng độc quyền, dựa trên Smalltalk với cú pháp tương tự như ngôn ngữ C.

What is a SC file?

Source code written by SuperCollider, a sound synthesis program for Unix and Mac OS X; uses a proprietary object-oriented language, based on Smalltalk with syntax similar to the C language.

Cách mở .SC file

Để mở file .SC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC do người dùng đóng góp.

  • RealNetworks RealJukebox
  • SignCut
  • SignCut
  • Kega Fusion
  • Media Player Classic
  • EBS_LiveClass
  • EBS_LiveClass

Chuyển đổi file .SC

File .SC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *