SC2 File

? Cách mở file .SC2? Những phần mềm mở file .SC2 và sửa file lỗi. Convert N/A SC2 file sang định dạng khác.

.SC2 File Extension

   
File name SC2 File
File Type 1World of Tanks Blitz Model File
Nhà phát triển Wargaming.net
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .SC2 là file gì?

SC2 là Game Files - 1World of Tanks Blitz Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wargaming.net.

Một file SC2 là một mô hình tập tin được sử dụng bởi World of Tanks Blitz, một miễn phí trực tuyến nhiều xe tăng chiến đấu game. Nó bao gồm một mô hình của một chiếc xe tăng được sử dụng trong trò chơi, trong đó bao gồm súng, tháp pháo, động cơ, hệ thống treo và.

What is a SC2 file?

An SC2 file is a model file used by World of Tanks Blitz, a free massively multiplayer online tank battle game. It contains a model of a tank used in gameplay, which includes the gun, turret, engine, and suspension.

Cách mở .SC2 file

Để mở file .SC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC2 do người dùng đóng góp.

  • Wargaming.net World of Tanks Blitz
  • Microsoft Schedule
  • Microsoft Schedule
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • SimCity
  • SimCity

Chuyển đổi file .SC2

File .SC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *