SCACFG File

? Cách mở file .SCACFG? Những phần mềm mở file .SCACFG và sửa file lỗi. Convert Binary SCACFG file sang định dạng khác.

.SCACFG File Extension

   
File name SCACFG File
File Type SuperCard Application Configuration File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SCACFG là file gì?

SCACFG là Settings Files - SuperCard Application Configuration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

Tập tin được sử dụng bởi tiện ích maker độc Supercard, một chương trình dùng để tạo các ứng dụng độc lập từ dự án Supercard; cửa hàng cài đặt cho các ứng dụng xây dựng, bao gồm các hiệp hội tập tin, bài tập biểu tượng, thông tin bản quyền và tài nguyên ứng dụng chứa đựng.

What is a SCACFG file?

File used by SuperCard's Standalone Maker utility, a program used to create standalone applications from SuperCard projects; stores settings for the application build, including file associations, icon assignments, copyright information, and application resource includes.

Cách mở .SCACFG file

Để mở file .SCACFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCACFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCACFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCACFG do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperCard Standalone Maker

Chuyển đổi file .SCACFG

File .SCACFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *