SCAP File

? Cách mở file .SCAP? Những phần mềm mở file .SCAP và sửa file lỗi. Convert Binary SCAP file sang định dạng khác.

.SCAP File Extension

   
File name SCAP File
File Type EFI Firmware File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SCAP là file gì?

SCAP là System Files - EFI Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin firmware được sử dụng bởi các máy tính sử dụng EFI (Extensible Firmware Interface) hay UEFI (Unified EFI) đặc điểm kỹ thuật; chứa các chương trình ở mức độ thấp mà bootstrap và tải máy; thường bao gồm trong bản cập nhật firmware (file pkg) dành cho Mac OS X MacBook và MacBook Pro máy tính xách tay; thường sử dụng tên firmware.scap.

What is a SCAP file?

Firmware file used by computers that use the EFI (Extensible Firmware Interface) or the UEFI (Unified EFI) specification; contains low-level programs that bootstrap and load the machine; often included in firmware updates (.PKG files) for Mac OS X MacBook and MacBook Pro laptops; often uses the name firmware.scap.

Cách mở .SCAP file

Để mở file .SCAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCAP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Scapple
  • Scapple

Chuyển đổi file .SCAP

File .SCAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *