SCAR File

? Cách mở file .SCAR? Những phần mềm mở file .SCAR và sửa file lỗi. Convert Text SCAR file sang định dạng khác.

.SCAR File Extension

   
File name SCAR File
File Type SCAR Script
Nhà phát triển SCAR
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (35 Bình chọn)

File .SCAR là file gì?

SCAR là Executable Files - SCAR Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi SCAR.

Một tập tin SCAR là một kịch bản hay vĩ mô tạo ra với SCAR (Shite So với AutoRune), một chương trình dùng để tạo các macro. Nó chứa mã chương trình SCAR, mà là dựa trên ngôn ngữ lập trình Pascal. file SCAR thường được sử dụng để tự động hóa các hoạt động trong các trò chơi video trực tuyến.

What is a SCAR file?

A SCAR file is a script or macro created with SCAR (Shite Compared to AutoRune), a program used to create macros. It contains SCAR program code, which is based on the Pascal programming language. SCAR files are commonly used to automate actions in online video games.

Cách mở .SCAR file

Để mở file .SCAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCAR do người dùng đóng góp.

  • SCAR Divi
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SCAR

File .SCAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *