SCB File

? Cách mở file .SCB? Những phần mềm mở file .SCB và sửa file lỗi. Convert N/A SCB file sang định dạng khác.

.SCB File Extension

   
File name SCB File
File Type 1Euro Truck Simulator 2 Product Key File
Nhà phát triển SCS Software
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (28 Bình chọn)

File .SCB là file gì?

SCB là Encoded Files - 1Euro Truck Simulator 2 Product Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SCS Software.

Hồ SCB chứa Product Key mã hóa sử dụng để kích hoạt Euro Truck Simulator 2 khi ngoại tuyến. Nó lưu trữ một Product Key mã hóa và một số checksum tạo từ Windows user id hồ sơ của người sử dụng. file SCB phải được tải lên trang Kích hoạt Euro Truck Simulator 2 để kích hoạt chương trình.

What is a SCB file?

An SCB file contains an encoded Product Key used to activate Euro Truck Simulator 2 when offline. It stores an encoded Product Key and a checksum number generated from the Windows profile user id of the user. SCB files must be uploaded to the Euro Truck Simulator 2 activation page in order to activate the program.

Cách mở .SCB file

Để mở file .SCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SCB

File .SCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *