SCE File

? Cách mở file .SCE? Những phần mềm mở file .SCE và sửa file lỗi. Convert Text SCE file sang định dạng khác.

.SCE File Extension

   
File name SCE File
File Type Scilab Script
Nhà phát triển Scilab Enterprises
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .SCE là file gì?

SCE là Data Files - Scilab Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Scilab Enterprises.

Hồ SCE là một kịch bản được sử dụng bởi Scilab, một chương trình mã nguồn mở cho tính toán số. Nó chứa các chức năng Scilab và báo cáo thực thi. file SCE có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như tạo 2D lô hoặc máy tính nhiều biến và hiển thị kết quả trong giao diện điều khiển.

What is a SCE file?

An SCE file is a script used by Scilab, an open source program for numerical computation. It contains Scilab functions and executable statements. SCE files can be used for various purposes such as creating 2D plots or computing multiple variables and displaying the results in the console.

Cách mở .SCE file

Để mở file .SCE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCE do người dùng đóng góp.

  • Scilab
  • DigiDoc3 Client
  • DigiDoc3 Client
  • FIN EC
  • AVPlayer and Plugins
  • STAR-View
  • STAR-View

Chuyển đổi file .SCE

File .SCE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *