SCEA File

? Cách mở file .SCEA? Những phần mềm mở file .SCEA và sửa file lỗi. Convert Binary SCEA file sang định dạng khác.

.SCEA File Extension

   
File name SCEA File
File Type Aleph One Map File
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SCEA là file gì?

SCEA là Game Files - Aleph One Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi Aleph One, một first-person shooter (FPS) engine game ban đầu được phát triển cho Marathon 2: Durandal; chứa một bản đồ trò chơi, bao gồm các tòa nhà, hành lang, và kết cấu bản đồ; sử dụng để tạo bản đồ tùy chỉnh.

What is a SCEA file?

Map file used by Aleph One, a first-person shooter (FPS) gaming engine originally developed for Marathon 2: Durandal; contains a game map, including buildings, corridors, and map textures; used to create custom maps.

Cách mở .SCEA file

Để mở file .SCEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCEA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SCEA

File .SCEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *