SCI File

? Cách mở file .SCI? Những phần mềm mở file .SCI và sửa file lỗi. Convert Text SCI file sang định dạng khác.

.SCI File Extension

   
File name SCI File
File Type 1Scilab Script
Nhà phát triển Scilab Enterprises
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .SCI là file gì?

SCI là Data Files - 1Scilab Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Scilab Enterprises.

tập tin một SCI là một kịch bản được sử dụng bởi Scilab, một mã nguồn mở chương trình tính toán số. Nó chứa nhiều chức năng Scilab có thể được thực hiện bằng lệnh exec.

What is a SCI file?

An SCI file is a script used by Scilab, an open source numerical computation program. It contains multiple Scilab functions that can be executed with the exec command.

Cách mở .SCI file

Để mở file .SCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCI do người dùng đóng góp.

  • Scilab
  • Ulead Photo Explorer
  • Ulead Photo Explorer
  • Ulead Instant Viewer
  • PhotoImpact
  • iPhoto Plus
  • iPhoto Plus

Chuyển đổi file .SCI

File .SCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *