SCREENFLOW File

? Cách mở file .SCREENFLOW? Những phần mềm mở file .SCREENFLOW và sửa file lỗi. Convert Binary SCREENFLOW file sang định dạng khác.

.SCREENFLOW File Extension

   
File name SCREENFLOW File
File Type ScreenFlow Document
Nhà phát triển Telestream
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SCREENFLOW là file gì?

SCREENFLOW là Video Files - ScreenFlow Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Telestream.

dự án ghi âm màn hình được tạo ra bởi ScreenFlow, một động trên màn hình ứng dụng desktop cho Mac OS X; lưu trữ một gói các tập tin dự án và bao gồm các tập tin video .scc bị bắt; sử dụng để lưu và khôi phục các dự án trên màn hình.

What is a SCREENFLOW file?

Screen recording project created by ScreenFlow, a desktop screencasting application for Mac OS X; stores a bundle of project files and includes the captured .SCC video file; used for saving and resuming screencasting projects.

Cách mở .SCREENFLOW file

Để mở file .SCREENFLOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCREENFLOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCREENFLOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCREENFLOW do người dùng đóng góp.

  • Telestream ScreenFlow
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SCREENFLOW

File .SCREENFLOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *