SCRESTORELOG File

? Cách mở file .SCRESTORELOG? Những phần mềm mở file .SCRESTORELOG và sửa file lỗi. Convert Binary SCRESTORELOG file sang định dạng khác.

.SCRESTORELOG File Extension

   
File name SCRESTORELOG File
File Type Spring Cleaning Restore Log
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .SCRESTORELOG là file gì?

SCRESTORELOG là Data Files - Spring Cleaning Restore Log, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smith Micro.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi mùa xuân làm sạch, một ứng dụng sử dụng để làm giảm sự lộn xộn trên các hệ thống Mac; chứa một bản ghi các hành động, chẳng hạn như xóa file, có thể được cuộn lại trong phần mềm; tự động tải từ cửa sổ Restore trong mùa xuân làm sạch.

What is a SCRESTORELOG file?

Log file created by Spring Cleaning, an application used to reduce clutter on Mac systems; contains a log of actions, such as file deletions, that can be rolled back in the software; loads automatically from the Restore window in Spring Cleaning.

Cách mở .SCRESTORELOG file

Để mở file .SCRESTORELOG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRESTORELOG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRESTORELOG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRESTORELOG do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Spring Cleaning 11 Deluxe

Chuyển đổi file .SCRESTORELOG

File .SCRESTORELOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *