SCRESULTS File

? Cách mở file .SCRESULTS? Những phần mềm mở file .SCRESULTS và sửa file lỗi. Convert Binary SCRESULTS file sang định dạng khác.

.SCRESULTS File Extension

   
File name SCRESULTS File
File Type Spring Cleaning Results File
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SCRESULTS là file gì?

SCRESULTS là Data Files - Spring Cleaning Results File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Smith Micro.

tập tin dữ liệu được lưu bởi Spring Cleaning, một ứng dụng Smith Micro sử dụng để tối ưu hóa hệ thống Mac OS X; lưu trữ các kết quả của một hệ thống quét, có thể bao gồm một danh sách file ứng dụng, file trùng lặp, hoặc dữ liệu tìm kiếm khác.

What is a SCRESULTS file?

Data file saved by Spring Cleaning, a Smith Micro application used to optimize Mac OS X systems; stores the results of a system scan, which may include lists of application files, duplicate files, or other search data.

Cách mở .SCRESULTS file

Để mở file .SCRESULTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRESULTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRESULTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRESULTS do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Spring Cleaning 11 Deluxe

Chuyển đổi file .SCRESULTS

File .SCRESULTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *