SCRIPT File

? Cách mở file .SCRIPT? Những phần mềm mở file .SCRIPT và sửa file lỗi. Convert N/A SCRIPT file sang định dạng khác.

.SCRIPT File Extension

   
File name SCRIPT File
File Type Generic Script File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (53 Bình chọn)

File .SCRIPT là file gì?

SCRIPT là Executable Files - Generic Script File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Script có thể được viết bằng một trong nhiều ngôn ngữ kịch bản; thường chứa các biến và chức năng mà có thể chạy bằng động cơ kịch bản thích hợp.

What is a SCRIPT file?

Script that may be written in one of many scripting languages; typically contains variables and functions that can be run using the appropriate scripting engine.

Cách mở .SCRIPT file

Để mở file .SCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIPT do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Notepad++
  • SciTE
  • Metacreator
  • Metacreator

Chuyển đổi file .SCRIPT

File .SCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *