SCRIPTLIBRARY File

? Cách mở file .SCRIPTLIBRARY? Những phần mềm mở file .SCRIPTLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A SCRIPTLIBRARY file sang định dạng khác.

.SCRIPTLIBRARY File Extension

   
File name SCRIPTLIBRARY File
File Type Painter Script Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SCRIPTLIBRARY là file gì?

SCRIPTLIBRARY là Misc Files - Painter Script Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Script thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một chương trình vẽ dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; nắm giữ một bộ sưu tập các script mà tốc độ lên trần tục và nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

What is a SCRIPTLIBRARY file?

Script library created and used by Corel Painter, a drawing program used to create digital artwork; holds a collection of scripts that speed up mundane and repeated tasks.

Cách mở .SCRIPTLIBRARY file

Để mở file .SCRIPTLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIPTLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIPTLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIPTLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .SCRIPTLIBRARY

File .SCRIPTLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *