SCRIPTSUITE File

? Cách mở file .SCRIPTSUITE? Những phần mềm mở file .SCRIPTSUITE và sửa file lỗi. Convert Text SCRIPTSUITE file sang định dạng khác.

.SCRIPTSUITE File Extension

   
File name SCRIPTSUITE File
File Type AppleScript Script Suite File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SCRIPTSUITE là file gì?

SCRIPTSUITE là Developer Files - AppleScript Script Suite File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng hệ điều hành MacOS mà bao gồm hỗ trợ AppleScript; cửa hàng một danh sách tài sản đó quy định cụ thể một ánh xạ giữa các lớp nhà phát triển xác định và cơ bản mã sự kiện Apple; sử dụng với một tập tin .SCRIPTTERMINOLOGY có chứa cú pháp AppleScript hợp lệ.

What is a SCRIPTSUITE file?

File used by macOS applications that include AppleScript support; stores a property list that specifies a mapping between developer-defined classes and the underlying Apple event codes; used with a .SCRIPTTERMINOLOGY file that contains valid AppleScript syntax.

Cách mở .SCRIPTSUITE file

Để mở file .SCRIPTSUITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIPTSUITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIPTSUITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIPTSUITE do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .SCRIPTSUITE

File .SCRIPTSUITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *