SCRIV File

? Cách mở file .SCRIV? Những phần mềm mở file .SCRIV và sửa file lỗi. Convert Binary SCRIV file sang định dạng khác.

.SCRIV File Extension

   
File name SCRIV File
File Type Scrivener Document
Nhà phát triển Literature & Latte
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SCRIV là file gì?

SCRIV là Text Files - Scrivener Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Literature & Latte.

Tài liệu được tạo ra bởi Scrivener, một studio viết sử dụng để soạn tiểu thuyết, tài liệu nghiên cứu, và các kịch bản; tiết kiệm các văn bản viết tay, cấu trúc bố trí, và phác thảo của các tài liệu; cũng cho phép các nhà văn để tiết kiệm một cách bố trí khái niệm của ý tưởng cùng với nội dung văn bản.

What is a SCRIV file?

Document created by Scrivener, a writing studio used for composing novels, research papers, and scripts; saves the written text, layout structure, and outline of the document; also enables writers to save a conceptual layout of ideas alongside the written content.

Cách mở .SCRIV file

Để mở file .SCRIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIV do người dùng đóng góp.

  • Literature & Latte Scrivener

Chuyển đổi file .SCRIV

File .SCRIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *