SCRIVX File

? Cách mở file .SCRIVX? Những phần mềm mở file .SCRIVX và sửa file lỗi. Convert XML SCRIVX file sang định dạng khác.

.SCRIVX File Extension

   
File name SCRIVX File
File Type Scrivener XML Document
Nhà phát triển Literature & Latte
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .SCRIVX là file gì?

SCRIVX là Text Files - Scrivener XML Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Literature & Latte.

Tài liệu được tạo ra bởi Scrivener, một công cụ được sử dụng bởi nhà văn để soạn kịch bản, tiểu thuyết, và các văn bản khác; lưu trữ các văn bản bằng văn bản cũng như bố trí tài liệu và thông tin cấu trúc trong một định dạng XML; cũng có thể bao gồm bố trí của khái niệm cùng với nội dung văn bản.

What is a SCRIVX file?

Document created by Scrivener, a tool used by writers for composing scripts, novels, and other documents; stores the written text as well as document layout and structure information in an XML format; can also include a layout of concepts alongside the written content.

Cách mở .SCRIVX file

Để mở file .SCRIVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIVX do người dùng đóng góp.

  • Literature & Latte Scrivener

Chuyển đổi file .SCRIVX

File .SCRIVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *