SCX File

? Cách mở file .SCX? Những phần mềm mở file .SCX và sửa file lỗi. Convert N/A SCX file sang định dạng khác.

.SCX File Extension

   
File name SCX File
File Type 1Microsoft Game Scenario File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (24 Bình chọn)

File .SCX là file gì?

SCX là Game Files - 1Microsoft Game Scenario File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Kịch bản tập tin được sử dụng bởi Microsoft trò chơi chiến lược thời gian thực; chứa mức hoặc chiến dịch dữ liệu cho các nhiệm vụ cụ thể; thường được cài đặt trong cùng thư mục với bản thân trò chơi.

What is a SCX file?

Scenario file used by Microsoft real-time strategy games; contains level or campaign data for specific missions; typically installed within the same directory as the game itself.

Cách mở .SCX file

Để mở file .SCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • StarCraft
  • StarCraft
  • CIMON-SCADA
  • SSEditor
  • Reallusion Effect3D Studio
  • Reallusion Effect3D Studio

Chuyển đổi file .SCX

File .SCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *