SCZ File

? Cách mở file .SCZ? Những phần mềm mở file .SCZ và sửa file lỗi. Convert Binary SCZ file sang định dạng khác.

.SCZ File Extension

   
File name SCZ File
File Type SmartDraw Collection Package File
Nhà phát triển SmartDraw.com
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SCZ là file gì?

SCZ là Data Files - SmartDraw Collection Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SmartDraw.com.

Tập tin được lưu bởi SmartDraw, một chương trình biểu đồ chuyên nghiệp; chứa một bộ sưu tập các tập tin SmartDraw; sử dụng cho một nhóm các file lại với nhau, chẳng hạn như các file .SDR và ​​hình ảnh tiết kiệm; cũng được sử dụng để duy trì các liên kết tham chiếu đến tập tin địa phương và các siêu liên kết đến các tập tin từ xa.

What is a SCZ file?

File saved by SmartDraw, a professional diagramming program; contains a collection of SmartDraw files; used for saving groups of files together, such as .SDR files and images; also used for maintaining reference links to local files and hyperlinks to remote files.

Cách mở .SCZ file

Để mở file .SCZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCZ do người dùng đóng góp.

  • SmartDraw
  • SmartDraw CI
  • SmartDraw CI
  • ETHNOS
  • SmartDraw VP
  • SCS Data Manager
  • SCS Data Manager

Chuyển đổi file .SCZ

File .SCZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *