SD File

? Cách mở file .SD? Những phần mềm mở file .SD và sửa file lỗi. Convert N/A SD file sang định dạng khác.

.SD File Extension

   
File name SD File
File Type 1ESPS Sampled Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (20 Bình chọn)

File .SD là file gì?

SD là Audio Files - 1ESPS Sampled Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm thanh định dạng được tạo ra bởi Entropic Laboratories Nghiên cứu và sử dụng cho các WAVES + chương trình trưng bày, ESPS thư viện xử lý tín hiệu, và bộ công cụ HTK nhận dạng giọng nói

What is a SD file?

Audio format created by Entropic Research Laboratories and used for the WAVES+ display program, ESPS signal processing library, and the HTK speech recognition toolkit

Cách mở .SD file

Để mở file .SD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SD do người dùng đóng góp.

  • Shareaza
  • ChemAxon Marvin Beans
  • ChemAxon Marvin Beans
  • DiscoveryStudio Client
  • Mercury
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SD

File .SD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *