SD2F File

? Cách mở file .SD2F? Những phần mềm mở file .SD2F và sửa file lỗi. Convert Binary SD2F file sang định dạng khác.

.SD2F File Extension

   
File name SD2F File
File Type Sound Designer 2 File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SD2F là file gì?

SD2F là Audio Files - Sound Designer 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

Tập tin âm thanh được tạo ra trong các định dạng âm thanh thiết kế II, một mono và định dạng âm thanh stereo phát triển bởi Digidesign (nay Avid) cho sản phẩm của công ty chỉnh sửa âm thanh; chứa dữ liệu âm thanh và tốc độ và độ sâu bit thông tin mẫu; thường được sử dụng như một định dạng trao đổi giữa kỹ thuật số máy trạm âm thanh (DAW) ứng dụng.

What is a SD2F file?

Audio file created in the Sound Designer II format, a mono and stereo audio format developed by Digidesign (now Avid) for the company's audio editing products; contains audio data and the sample rate and bit depth information; often used as an interchange format between digital audio workstation (DAW) applications.

Cách mở .SD2F file

Để mở file .SD2F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SD2F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SD2F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SD2F do người dùng đóng góp.

  • Apple Logic Pro X
  • Avid Pro Tools
  • Avid Pro Tools
  • Apple QuickTime Player
  • Roxio Toast 18
  • Roxio Popcorn
  • Roxio Popcorn

Chuyển đổi file .SD2F

File .SD2F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *