SDAT File

? Cách mở file .SDAT? Những phần mềm mở file .SDAT và sửa file lỗi. Convert Binary SDAT file sang định dạng khác.

.SDAT File Extension

   
File name SDAT File
File Type Nintendo DS Sound Data File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .SDAT là file gì?

SDAT là Audio Files - Nintendo DS Sound Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

tập tin dữ liệu âm thanh được sử dụng bởi Nintendo DS, một hệ thống game cầm tay; chứa các file âm thanh cho các trò chơi, chẳng hạn như .SSEQ và .STRM tập tin âm thanh; sử dụng để lưu trữ âm nhạc và âm thanh được phát lại trong gameplay.

What is a SDAT file?

Audio data file used by the Nintendo DS, a portable game system; contains sound files for the game, such as .SSEQ and .STRM audio files; used to store music and sounds that are played back during gameplay.

Cách mở .SDAT file

Để mở file .SDAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDAT do người dùng đóng góp.

  • VGMToolbox
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stats

Chuyển đổi file .SDAT

File .SDAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *