SDINSTALL File

? Cách mở file .SDINSTALL? Những phần mềm mở file .SDINSTALL và sửa file lỗi. Convert Binary SDINSTALL file sang định dạng khác.

.SDINSTALL File Extension

   
File name SDINSTALL File
File Type Speckie Dictionary Installation File
Nhà phát triển Versoworks
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SDINSTALL là file gì?

SDINSTALL là Data Files - Speckie Dictionary Installation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Versoworks.

File được sử dụng bởi Speckie, một kiểm tra chính tả add-on cho Internet Explorer; chứa một từ điển cho một ngôn ngữ nhất định (ví dụ, tiếng Anh Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, hoặc tiếng Pháp); sử dụng để kiểm tra chính tả khi người dùng văn bản bất cứ nơi nào trong cửa sổ trình duyệt.

What is a SDINSTALL file?

File used by Speckie, a spell checking add-on for Internet Explorer; contains a dictionary for a certain language (e.g., English United States, Spanish, or French); used for checking the spelling as the user types text anywhere in the browser window.

Cách mở .SDINSTALL file

Để mở file .SDINSTALL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDINSTALL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDINSTALL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDINSTALL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Internet Explorer with Versoworks Speckie plug-in

Chuyển đổi file .SDINSTALL

File .SDINSTALL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *