SDLRPX File

? Cách mở file .SDLRPX? Những phần mềm mở file .SDLRPX và sửa file lỗi. Convert N/A SDLRPX file sang định dạng khác.

.SDLRPX File Extension

   
File name SDLRPX File
File Type SDL Trados Studio Return Package
Nhà phát triển SDL
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SDLRPX là file gì?

SDLRPX là Data Files - SDL Trados Studio Return Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

Hồ SDLRPX là một gói phần mềm được tạo ra bởi SDL Trados Studio, phần mềm dịch thuật được sử dụng bởi các doanh nghiệp. Nó chứa các file dự án .SDLPROJ đã được hoàn thành bởi một thành viên trong nhóm hoặc vẫn cần làm việc. file SDLRPX không lưu trữ bộ nhớ dịch.

What is a SDLRPX file?

An SDLRPX file is a package created by SDL Trados Studio, translation software used by businesses. It contains .SDLPROJ project files that have been completed by a team member or still need work. SDLRPX files do not store translation memory.

Cách mở .SDLRPX file

Để mở file .SDLRPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDLRPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDLRPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDLRPX do người dùng đóng góp.

  • SDL Trados Studio

Chuyển đổi file .SDLRPX

File .SDLRPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *