SDLTPL File

? Cách mở file .SDLTPL? Những phần mềm mở file .SDLTPL và sửa file lỗi. Convert N/A SDLTPL file sang định dạng khác.

.SDLTPL File Extension

   
File name SDLTPL File
File Type SDL Trados Studio Project Template
Nhà phát triển SDL
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SDLTPL là file gì?

SDLTPL là Settings Files - SDL Trados Studio Project Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

Hồ SDLTPL là một mẫu được tạo ra bởi SDL Trados Studio, một chương trình được sử dụng bởi các doanh nghiệp để chỉnh sửa, đánh giá và quản lý dự án dịch. Nó chứa một hoặc nhiều tập tin được thêm bởi một người dùng dự định sẽ được dịch sang ngôn ngữ khác hoặc xem xét lại bởi người dùng khác. file SDLTPL được sử dụng để tạo nhiều dự án với các thiết lập tương tự.

What is a SDLTPL file?

An SDLTPL file is a template created by SDL Trados Studio, a program used by businesses to edit, review, and manage translation projects. It contains one or more files added by a user intended to be translated to a different language or reviewed by another user. SDLTPL files are used for creating multiple projects with the same settings.

Cách mở .SDLTPL file

Để mở file .SDLTPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDLTPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDLTPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDLTPL do người dùng đóng góp.

  • SDL Trados Studio

Chuyển đổi file .SDLTPL

File .SDLTPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *