SDLXLIFF File

? Cách mở file .SDLXLIFF? Những phần mềm mở file .SDLXLIFF và sửa file lỗi. Convert Binary SDLXLIFF file sang định dạng khác.

.SDLXLIFF File Extension

   
File name SDLXLIFF File
File Type SDL Trados XLIFF Localization File
Nhà phát triển SDL
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SDLXLIFF là file gì?

SDLXLIFF là Data Files - SDL Trados XLIFF Localization File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SDL.

Nộp được tạo ra bởi SDL Trados, một chương trình sử dụng cho dịch; dựa trên XLIFF mở (XML Localization Interchange File Format) tiêu chuẩn, nhưng có chứa một số phần mở rộng độc quyền; có thể được chuyển đổi sang định dạng .TTX trong SDL Trados để trao đổi dữ liệu trong một định dạng dịch hơn thường được sử dụng.

What is a SDLXLIFF file?

File created by SDL Trados, a program used for translation; based on the open XLIFF (XML Localization Interchange File Format) standard, but contains some proprietary extensions; can be converted to the .TTX format in SDL Trados to exchange the data in a more commonly used translation format.

Cách mở .SDLXLIFF file

Để mở file .SDLXLIFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDLXLIFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDLXLIFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDLXLIFF do người dùng đóng góp.

  • TMServe SDLXliff2Tmx
  • SDL Trados Studio
  • SDL Trados Studio
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SDLXLIFF

File .SDLXLIFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *