SECURE File

? Cách mở file .SECURE? Những phần mềm mở file .SECURE và sửa file lỗi. Convert Binary SECURE file sang định dạng khác.

.SECURE File Extension

   
File name SECURE File
File Type Septium Secure Document
Nhà phát triển Septium
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SECURE là file gì?

SECURE là Misc Files - Septium Secure Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Septium.

định dạng tài liệu được sử dụng bởi các ứng dụng phần mềm được phát triển bởi Septium, một công ty phát triển ứng dụng di động và Web; được sử dụng để đảm bảo thông tin tài liệu để nó chỉ có thể được xem bởi những người dùng được ủy quyền.

What is a SECURE file?

Document format used by software applications developed by Septium, a company that develops mobile and Web applications; used for securing document information so that it can only be viewed by authorized users.

Cách mở .SECURE file

Để mở file .SECURE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SECURE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SECURE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SECURE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SECURE

File .SECURE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *