SECURITYSETTINGS File

? Cách mở file .SECURITYSETTINGS? Những phần mềm mở file .SECURITYSETTINGS và sửa file lỗi. Convert N/A SECURITYSETTINGS file sang định dạng khác.

.SECURITYSETTINGS File Extension

   
File name SECURITYSETTINGS File
File Type Alpha Five Security Settings File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SECURITYSETTINGS là file gì?

SECURITYSETTINGS là Settings Files - Alpha Five Security Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Tập tin bảo mật được tạo ra bởi Alpha Năm, một điện thoại di động, máy tính để bàn, và chương trình phát triển ứng dụng Web; chứa thiết lập bảo mật cho một dự án hoặc trang; bao gồm tùy chọn bảo mật như các trang chuyển hướng, cho dù một mật khẩu là cần thiết, mã hóa mật khẩu, mật khẩu ngày hết hạn, và quy tắc xác nhận ID người dùng; tham chiếu bởi Alpha Năm, không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay; nằm trong "WebProject" thư mục của dự án.

What is a SECURITYSETTINGS file?

Security file created by Alpha Five, a mobile, desktop, and Web application development program; contains security settings for a project or page; includes security options like redirect pages, whether a password is required, password encryption, password expiration date, and User ID validation rules; referenced by Alpha Five, not meant to be manually opened; located in the "WebProject" folder of the project.

Cách mở .SECURITYSETTINGS file

Để mở file .SECURITYSETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SECURITYSETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SECURITYSETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SECURITYSETTINGS do người dùng đóng góp.

  • Alpha Software Alpha Anywhere

Chuyển đổi file .SECURITYSETTINGS

File .SECURITYSETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *