SEED File

? Cách mở file .SEED? Những phần mềm mở file .SEED và sửa file lỗi. Convert N/A SEED file sang định dạng khác.

.SEED File Extension

   
File name SEED File
File Type 1Linux Preseed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .SEED là file gì?

SEED là Executable Files - 1Linux Preseed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin cài đặt bao gồm trên đĩa Linux OS, chẳng hạn như một đĩa CD cài đặt Ubuntu Linux; lưu trong một định dạng văn bản với bốn trường trên mỗi dòng; mỗi dòng bao gồm tên của chương trình đó nên chạy lệnh, và của biến tên, chủng loại, và giá trị.

What is a SEED file?

Installer file included on Linux OS disks, such as an Ubuntu Linux installation CD; saved in a text format with four fields per line; each line includes the name of the program that should run the command, and the variable's name, type, and value.

Cách mở .SEED file

Để mở file .SEED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEED do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • SeisGram2K
  • SeisGram2K

Chuyển đổi file .SEED

File .SEED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *