SEN File

? Cách mở file .SEN? Những phần mềm mở file .SEN và sửa file lỗi. Convert Text SEN file sang định dạng khác.

.SEN File Extension

   
File name SEN File
File Type 1SenTest Data File
Nhà phát triển Neyer Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SEN là file gì?

SEN là Data Files - 1SenTest Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Neyer Software.

tập tin dữ liệu được tạo ra với SenTest, một ứng dụng khoa học sử dụng để thử nghiệm độ nhạy và phân tích dữ liệu; chứa các kết quả thử nghiệm được tiến hành với các thiết bị ghi âm nhạy cảm.

What is a SEN file?

Data file created with SenTest, a scientific application used for sensitivity testing and data analysis; contains the results of tests conducted with sensitivity recording equipment.

Cách mở .SEN file

Để mở file .SEN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEN do người dùng đóng góp.

  • Neyer Software SenTest
  • SQLite2009 Pro Enterprise Manager
  • SQLite2009 Pro Enterprise Manager
  • Tarski's World
  • VR Tracker

Chuyển đổi file .SEN

File .SEN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *