SEO File

? Cách mở file .SEO? Những phần mềm mở file .SEO và sửa file lỗi. Convert N/A SEO file sang định dạng khác.

.SEO File Extension

   
File name SEO File
File Type SEO Note File
Nhà phát triển SEO Note
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SEO là file gì?

SEO là Data Files - SEO Note File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SEO Note.

Ghi chú tập tin được tạo ra với SEO Note, một chương trình quản lý thông tin cá nhân và kinh doanh phần mềm miễn phí; cho phép dữ liệu được lưu trữ trong văn bản, văn bản phong phú, hoặc HTML định dạng và có thể bao gồm nhiều tài liệu trong một file duy nhất.

What is a SEO file?

Notes file created with SEO Note, a freeware personal and business information management program; allows data to be stored in text, rich text, or HTML formats and may include multiple documents in a single file.

Cách mở .SEO file

Để mở file .SEO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SEO

File .SEO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *