SEP File

? Cách mở file .SEP? Những phần mềm mở file .SEP và sửa file lỗi. Convert N/A SEP file sang định dạng khác.

.SEP File Extension

   
File name SEP File
File Type Separated Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .SEP là file gì?

SEP là Raster Image Files - Separated Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Có thể là một tập tin hình ảnh hoặc một tập tin chứa dữ liệu về một tập hợp các tập tin hình ảnh, mỗi bảng chứa chỉ là một phần của hình ảnh tổng thể được hiển thị hoặc in; nếu có chứa thông tin mô tả về một tập hợp các hình ảnh, bao gồm các thông tin cần thiết để tái tạo lại hình ảnh.

What is a SEP file?

May be an image file or a file that contains data about a set of image files, which each contain only a portion of the overall image to be displayed or printed; if containing descriptive information about a set of images, includes the information needed to reconstruct the image.

Cách mở .SEP file

Để mở file .SEP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEP do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • PhotoPhilia
  • PhotoPhilia
  • Media Player Classic
  • SEEP/W
  • ChemSep
  • ChemSep

Chuyển đổi file .SEP

File .SEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *