SERVER File

? Cách mở file .SERVER? Những phần mềm mở file .SERVER và sửa file lỗi. Convert Text SERVER file sang định dạng khác.

.SERVER File Extension

   
File name SERVER File
File Type MySQL Server Script
Nhà phát triển MySQL
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .SERVER là file gì?

SERVER là Executable Files - MySQL Server Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi MySQL.

Một tập tin MÁY CHỦ chứa một kịch bản được sử dụng bởi MySQL để tự động hóa một hoặc nhiều quy trình. Nó lưu trữ hướng dẫn để thực hiện các chức năng khác nhau, chẳng hạn như khởi động, dừng hoặc khởi động lại daemon MySQL, quản lý nhiều máy chủ MySQL, và lấy một báo cáo trạng thái cho một hoặc nhiều máy chủ. file MÁY CHỦ được lưu trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a SERVER file?

A SERVER file contains a script used by MySQL to automate one or more processes. It stores instructions for performing various functions, such as starting, stopping, or restarting the MySQL daemon, managing multiple MySQL servers, and retrieving a status report for one or more servers. SERVER files are saved in a plain text format.

Cách mở .SERVER file

Để mở file .SERVER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SERVER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SERVER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SERVER do người dùng đóng góp.

  • WinRAR

Chuyển đổi file .SERVER

File .SERVER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *