SES File

? Cách mở file .SES? Những phần mềm mở file .SES và sửa file lỗi. Convert Text SES file sang định dạng khác.

.SES File Extension

   
File name SES File
File Type 1Patran Session File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .SES là file gì?

SES là Data Files - 1Patran Session File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MSC Software.

tập tin một SES chứa một phiên tạo ra bởi MSC PATRAN, một trước và sau khi xử lý chương trình cho phần tử hữu hạn Phân tích (FEA). Nó chứa một danh sách các chỉ thị, chẳng hạn như báo cáo PCL hoặc lệnh NOODL, mà có thể được thực hiện bởi PATRAN. file SES sẽ được tự động mở ra khi PATRAN được bắt đầu và kết thúc khi PATRAN là bỏ thuốc lá.

What is a SES file?

An SES file contains a session created by MSC Patran, a pre and post-processing program for Finite Element Analysis (FEA). It contains a list of directives, such as PCL statements or NOODL commands, that can be executed by Patran. SES files are automatically opened when Patran is started and closed when Patran is quit.

Cách mở .SES file

Để mở file .SES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SES do người dùng đóng góp.

  • MSC Patran
  • Audition
  • Audition
  • Exceed
  • DynaComm Connectivity Series
  • RVS-COM
  • RVS-COM

Chuyển đổi file .SES

File .SES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *