SETTINGCONTENT-MS File

? Cách mở file .SETTINGCONTENT-MS? Những phần mềm mở file .SETTINGCONTENT-MS và sửa file lỗi. Convert XML SETTINGCONTENT-MS file sang định dạng khác.

.SETTINGCONTENT-MS File Extension

   
File name SETTINGCONTENT-MS File
File Type Windows Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .SETTINGCONTENT-MS là file gì?

SETTINGCONTENT-MS là Settings Files - Windows Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra cho hệ điều hành Windows 8.1 hoạt động; chứa nội dung thiết cho các chức năng của Windows, chẳng hạn như làm thế nào cập nhật được cài đặt hoặc những gì các ứng dụng mặc định nên được sử dụng với các loại tập tin cụ thể mở; nội dung chứa được viết bằng ngôn ngữ XML.

What is a SETTINGCONTENT-MS file?

File created for the Windows 8.1 operating system; contains setting content for Windows functions, such as how updates are installed or what default apps should be used to open particular file types; contained content is written in XML language.

Cách mở .SETTINGCONTENT-MS file

Để mở file .SETTINGCONTENT-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SETTINGCONTENT-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SETTINGCONTENT-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SETTINGCONTENT-MS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SETTINGCONTENT-MS

File .SETTINGCONTENT-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *