SETTINGCONTENT-MS File

SETTINGCONTENT-MS là Settings Files - Windows Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

.SETTINGCONTENT-MS File Extension

   
File name SETTINGCONTENT-MS File
File Type Windows Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .SETTINGCONTENT-MS là file gì?

SETTINGCONTENT-MS là Settings Files - Windows Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra cho hệ điều hành Windows 8.1 hoạt động; chứa nội dung thiết cho các chức năng của Windows, chẳng hạn như làm thế nào cập nhật được cài đặt hoặc những gì các ứng dụng mặc định nên được sử dụng với các loại tập tin cụ thể mở; nội dung chứa được viết bằng ngôn ngữ XML.

What is a SETTINGCONTENT-MS file?

File created for the Windows 8.1 operating system; contains setting content for Windows functions, such as how updates are installed or what default apps should be used to open particular file types; contained content is written in XML language.

Phần mềm mở file .SETTINGCONTENT-MS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SETTINGCONTENT-MS do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .SETTINGCONTENT-MS

           

File .SETTINGCONTENT-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *