SETTINGS File

? Cách mở file .SETTINGS? Những phần mềm mở file .SETTINGS và sửa file lỗi. Convert Text SETTINGS file sang định dạng khác.

.SETTINGS File Extension

   
File name SETTINGS File
File Type 1Visual Studio Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (45 Bình chọn)

File .SETTINGS là file gì?

SETTINGS là Settings Files - 1Visual Studio Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

các thiết lập tùy chỉnh tập tin được tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ Windows phát triển phần mềm tạo ra bởi Microsoft; chứa các thuộc tính cho các dự án và chương trình có thể được truy cập bằng C # mã chương trình bằng cách sử dụng Properties.Settings * API. sử dụng để lưu trữ các thiết lập mà cần phải được thường xuyên truy cập.

What is a SETTINGS file?

Customized settings file created by Visual Studio, a Windows software development tool created by Microsoft; contains properties for projects and programs that can be accessed in C# program code using the Properties.Settings.* API; used for storing settings that need to be frequently-accessed.

Cách mở .SETTINGS file

Để mở file .SETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SETTINGS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • eXPert PDF Editor
  • eXPert PDF Editor
  • Visagesoft eXPert PDF
  • progeCAD Professional English
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .SETTINGS

File .SETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *