SEW File

? Cách mở file .SEW? Những phần mềm mở file .SEW và sửa file lỗi. Convert N/A SEW file sang định dạng khác.

.SEW File Extension

   
File name SEW File
File Type Home Embroidery Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .SEW là file gì?

SEW là CAD Files - Home Embroidery Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

CAM (Computer Aided sản xuất) tập tin có chứa hướng dẫn để tạo thêu ren với một máy may; bao gồm các mã như "stop", "nhảy" và "cắt"; được sử dụng bởi máy may Janome.

What is a SEW file?

CAM (computer aided manufacturing) file that contains instructions for creating embroideries with a sewing machine; includes codes such as "stop," "jump," and "trim;" used by Janome sewing machines.

Cách mở .SEW file

Để mở file .SEW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEW do người dùng đóng góp.

  • 5DEmbroidery
  • MyEditor Application
  • MyEditor Application
  • 3D Embroidery
  • Embird
  • Wings xp
  • Wings xp

Chuyển đổi file .SEW

File .SEW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *