SFAP0 File

? Cách mở file .SFAP0? Những phần mềm mở file .SFAP0 và sửa file lỗi. Convert Binary SFAP0 file sang định dạng khác.

.SFAP0 File Extension

   
File name SFAP0 File
File Type Sound Forge Pro Audio Proxy File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (8 Bình chọn)

File .SFAP0 là file gì?

SFAP0 là Audio Files - Sound Forge Pro Audio Proxy File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi MAGIX Sound Forge Pro, một ứng dụng chỉnh sửa âm thanh; sử dụng như một file trung gian cho việc đọc dữ liệu âm thanh và chứa dữ liệu đọc từ một tập tin nguồn âm thanh riêng biệt; giúp dòng dữ liệu âm thanh cho các ứng dụng trơn tru hơn.

What is a SFAP0 file?

Audio file created by MAGIX Sound Forge Pro, an audio editing application; used as an intermediate file for reading audio data and contains data read from a separate source audio file; helps stream audio data to the application more smoothly.

Cách mở .SFAP0 file

Để mở file .SFAP0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFAP0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFAP0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFAP0 do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17
  • MAGIX Sound Forge Pro 13
  • MAGIX Sound Forge Pro 13
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SFAP0

File .SFAP0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *