SFB File

? Cách mở file .SFB? Những phần mềm mở file .SFB và sửa file lỗi. Convert Text SFB file sang định dạng khác.

.SFB File Extension

   
File name SFB File
File Type PlayStation 3 Disc Data File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (31 Bình chọn)

File .SFB là file gì?

SFB là Game Files - PlayStation 3 Disc Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sony.

tập tin dữ liệu bao gồm như là một phần của một đĩa 3 trò chơi Sony PlayStation; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa mã nhận dạng trò chơi; không chứa thực tế trò chơi tập tin dữ liệu nhưng mô tả dữ liệu trên đĩa; sử dụng PS3_DISC.SFB tên tập tin và có thể được nhìn thấy trên PlayStation 3 sao lưu ổ cứng.

What is a SFB file?

Data file included as part of a Sony PlayStation 3 game disc; saved in a plain text format and contains the game identifier code; does not contain actual game data files but describes the data on the disc; uses the filename PS3_DISC.SFB and can be seen on PlayStation 3 backup hard drives.

Cách mở .SFB file

Để mở file .SFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows with USB connection
  • ASToolPS3
  • ASToolPS3
  • GuitarTab Maestro
  • Maestro
  • MagicScore Maestro
  • MagicScore Maestro

Chuyển đổi file .SFB

File .SFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *