SFC File

? Cách mở file .SFC? Những phần mềm mở file .SFC và sửa file lỗi. Convert Binary SFC file sang định dạng khác.

.SFC File Extension

   
File name SFC File
File Type 1Super Nintendo ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (27 Bình chọn)

File .SFC là file gì?

SFC là Game Files - 1Super Nintendo ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi ROM được sử dụng bởi SNES giả lập như ZSNES và Snes9x; tiết kiệm một trò chơi trong định dạng ban đầu được sử dụng bởi hệ thống SNES; cho phép các trò chơi để được chơi bởi phần mềm giả lập SNES gốc.

What is a SFC file?

Game ROM used by SNES emulators such as ZSNES and Snes9x; saves a game in the original format used by the SNES system; enables the game to be played by software that emulates the original SNES.

Cách mở .SFC file

Để mở file .SFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFC do người dùng đóng góp.

  • SnEM
  • ZSNES
  • ZSNES
  • Snes9x
  • higan
  • SNEeSe
  • SNEeSe

Chuyển đổi file .SFC

File .SFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *